Ouderportaal Parnassys

Op Kristalla kunnen ouders hun kind volgen via het ouderportaal. Dit is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee wij werken. Hebt u nog geen inlogcode ontvangen, dan kunt hiervoor contact opnemen met de directie. Inloggen via het Ouderportaal is hier mogelijk!