Logopedie

Alle 2e-jaars worden in de loop van dit schooljaar gescreend door de logopediste van de jeugdgezondheidszorg. De ouders/verzorgers en de stamgroepleid(st)ers vullen een vragenlijst in. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijsten volgt eventueel een nader onderzoek door de logopediste. De logopediste van de JGZ constateert alleen spraakproblemen, maar behandelt niet. Mocht er behandeling noodzakelijk zijn, dan verwijst zij, via de huisarts, door naar een praktijk voor logopedie. De logopediepraktijk van Nienke Havinga heeft twee keer per week spreekuur op school. Kinderen die onder behandeling van de logopediste zijn kunnen dus onder schooltijd deze hulp krijgen. Door de zorgverzekeraar is echter de voorwaarde gesteld dat deze kinderen vergezeld worden door één van beide ouders/verzorgers.

Praktijk voor logopedie NA Havinga
Het Waal 33
7823 NN Emmen
T 675 070