Leerlingondersteuning

Onze school biedt waar nodig extra ondersteuning aan uw kind. Deze ondersteuning vinden wij als school heel belangrijk, omdat we graag zien dat onze kinderen zich goed kunnen ontwikkelen binnen eigen mogelijkheden. Daar helpen we ze graag een handje bij! De directeur bepaalt op welke wijze wij als school medewerking verlenen als het gaat om leerlingondersteuning. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld als het uw kind betreft.

Onze stichting biedt de mogelijkheid om gedragsspecialisten, orthopedagogen (OOT - Onderwijsondersteuningsteam) en de intern begeleider mee te laten kijken in de groepen. Daarnaast hebben wij als school ook de nodige expertise als het gaat om ondersteuning bij kinderen.