Leerlingondersteuning

Onze school biedt waar nodig extra ondersteuning aan uw kind. Deze ondersteuning vinden wij als school heel belangrijk, omdat we graag zien dat onze kinderen zich goed kunnen ontwikkelen binnen eigen mogelijkheden. Daar helpen we ze graag een handje bij! De directeur bepaalt op welke wijze wij als school medewerking verlenen als het gaat om leerlingondersteuning. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld als het uw kind betreft.