BSO

Binnen het Kindcentrum Emmerhout wordt voorschoolse- en buitenschoolse opvang geboden. U kunt hiervoor contact opnemen met Kinderopvang Meerdijk. 

Aangezien wij als school werken met het continurooster, blijven de kinderen tussen de middag allemaal over op school en eten ze een broodje met de stamgroepleiding.