Peuterspeelzaal / Voorschool

Binnen het kindcentrum Emmerhout werkt Kristalla samen met de voorschool (voorheen werd dit de peuterspeelzaal genoemd). De voorschool is onderdeel van Stichting Peuterwerk (Tinten). 

Zoals het woord 'Voorschool' al doet vermoeden, zullen kinderen vanaf 2,5 jaar worden voorbereid op de basisschoolperiode. Gezien het feit dat wij als school met de Reggio Emilia pedagogiek werken, doet onze voorschool dit ook. Op deze manier is de doorgaande lijn optimaal en weten kinderen waar ze aan toe zijn. 

In principe stroomt uw kind, na de voorschoolperiode, door in het eerste jaar van Kristalla.