Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes.