Schooljaarplan

Ieder schooljaar wordt een schooljaarplan geschreven om in beeld te brengen aan welke doelen gewerkt zal gaan worden. Hier vindt u het schooljaarplan 2020-2021.