Schooljaarplan 2018-2019

Ieder schooljaar wordt een schooljaarplan geschreven om in beeld te brengen aan welke doelen gewerkt zal gaan worden.