Schooljaarplan 2017-2018

Ieder schooljaar wordt een schooljaarplan geschreven om in beeld te brengen aan welke doelen gewerkt zal gaan worden.