Definitief rapport herstelonderzoek

De inspectie beoordeelt in dit rapport de kwaliteit van het onderwijs van Jenaplanschool Kristalla.