Kennismakingsgesprek en inschrijving

Aanmelden wanneer uw kind jonger dan vier jaar is? De keuze van de juiste basisschool voor uw kind is een belangrijke keuze. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om kennis te komen maken op Kristalla. Kennismaking bestaat uit een gesprek en een rondleiding door de school, zodat u kunt zien en horen hoe wij met de kinderen werken op school. Als u er over denkt om uw kind op Kristalla aan te melden, dan kunt u een afspraak maken met de directie van de school. De definitieve aanmelding doet u met het aanmeldformulier dat tijdens het gesprek zal worden overhandigd. 

Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is? Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directie van Kristalla contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. N.a.v. dit contact bespreken de directie en de intern begeleider van Kristalla of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van het nieuwe kind en aan die van onze eigen kinderen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directie of uw kind geplaatst wordt.