Kennismakingsgesprek en inschrijving

Kristalla is een groeiende Jenaplanschool.  We zijn gehuisvest in een modern schoolgebouw.  Ouders zijn positief over ons Jenaplanonderwijs en zien dat wij binnen het Jenaplanonderwijs de kinderen een brede bagage meegeven. De ervaren en gedreven stamgroepleiders staan met erg veel plezier en bevlogenheid voor de groep. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van vier basisactiviteiten te weten:

  • Gesprek
  • Spel
  • Werk
  • Viering

We leren de kinderen zelfstandig te worden en we leren de kinderen ook om goed samen te werken. Kinderen werken door de hele school in tafelgroepen waar de leerjaren door elkaar zitten en we zo optimaal mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  

Aanmelden
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar en bent u geinteressserd in onze school? Neem dan gerust contact op met ons of loop een keer bij ons binnen. Dan maken we een afspraak voor een rondleiding.

Tussentijdse instroom vanaf een andere school?
Op Kristalla merken we dat de tussentijdse instroom toch voor enige onrust kan zorgen binnen onze groepen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om geen kinderen aan te nemen gedurende een lopend schooljaar. Bij een verhuizing bekijken we per aanmelding of deze past binnen onze groepsgrootte en groepsdynamiek.