Identiteit

Kristalla is een samenvoeging van een Protestant-Christelijke en een Rooms-Katholieke school. De samenwerking tussen deze religieuze groepen noemen we ook wel interconfessioneel of oecumenisch. Omdat de begrippen ‘interconfessioneel’ of ‘oecumenisch’ voor veel mensen als moeilijk en onbegrijpelijk worden ervaren hebben wij er voor gekozen om onze school als RK / PC school te betitelen.
Kristalla probeert de kinderen kennis te laten maken met wat RK en PC als zingevend beschouwen. Het gaat in de school dus niet zozeer om het liturgische en het bekeringsproces, maar meer om de concrete levensbeschouwing en haar gedachtegoed. Deze christelijke identiteit is niet iets abstracts, dat enkel op het niveau van ideeën zichtbaar is. Het is zichtbaar op allerlei manieren. Zo is het bijvoorbeeld zichtbaar in weekopeningen, weekvieringen, kerst- en paasvieringen en kringgesprekken. Daarnaast is zij ook zichtbaar in de sfeer van waaruit iedereen op school zijn/haar werk doet.