Identiteit

Kristalla is een samenvoeging van een Protestants-Christelijke en een Rooms-Katholieke school. De school staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onderwijs vanuit de Christelijke traditie. Wij bieden levensbeschouwelijk onderwijs, dragen niks op, maar vragen respect voor elkaars mening en overtuiging. Op Kristalla werken we met de methode Trefwoord. Met deze methode besteden we aandacht aan onze levensbeschouwelijke identiteit. Daarnaast neemt het samen vieren van de Christelijke feesten een belangrijke rol in. We onderhouden contacten met de Katholieke- en Protestant Christelijke kerken in de buurt. Door middel van de methode Trefwoord besteden we ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten.