Historie

Kristalla is in 2009 ontstaan door de samenvoeging van twee jenaplanscholen in de wijk Emmerhout-Emmen. De ene school had een protestants-christelijke signatuur en viel onder het gezag van Viviani. De andere school had een katholieke signatuur en viel onder het gezag van de SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe).

Door de samenvoeging ontstond er één interconfessionele vernieuwingschool. Omdat dit laatste een lastig woord is, dat ook niet door iedereen begrepen wordt, zeggen wij: rk/pc jenaplanbasisschool. Tot 2012 waren beide besturen samen verantwoordelijk voor Kristalla. Vanaf 1 januari 2012 viel de school in zijn geheel onder het bevoegd gezag van de SKOD. Met ingang van 1 januari 2016 valt de school onder het bevoegd gezag van Stichting Primenius.
 

Vanaf de zomer 2011 zijn de kinderen van Kristalla onder gebracht in één schoolgebouw (Laan van het Kinholt). Het schoolgebouw aan de Lemzijde wordt sindsdien niet meer gebruikt.

In Emmerhout wordt door de basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliotheek al jaren samengewerkt onder de noemer Brede School Emmerhout. Er is ook al vele jaren sprake dat er een gezamenlijke huisvesting voor genoemde organisaties gebouwd zal worden. De realisatie van de gezamenlijke huisvesting (Kindcentrum) wordt, als er volgens planning gewerkt wordt, zomer 2017.

Kristalla
Vooruitlopend op de bouw van een gezamenlijke huisvesting is er in 2009 gekozen voor het samenvoegen van beide jenaplanscholen. Want op de vraag: ‘Wat maakt ons verschillend en wat bindt ons?’, was het antwoord, dat er meer zaken waren die bonden, dan zaken die verdeelden. Zo ontstond de rk/pc jenaplanbasisschool Kristalla.