Over ons

Kristalla is een school waar katholiek en protestants onderwijs samenkomen. Interconfessioneel onderwijs heet dat, maar dat is een begrip dat weinig mensen kennen. Daarom hebben we gekozen voor Kristalla, rk/pc jenaplanbasisschool. Zo weet iedereen waar we voor staan.

Jenaplan: leren omgaan met mogelijkheden
‚ÄčOp Kristalla wordt onderwijs gegeven volgens het Jenaplan: een inspirerende en vernieuwende visie op onderwijs en opvoeding, die door Peter Petersen in Duitsland (Jena) werd ontwikkeld. Hij noemde zijn school 'een leef- en werkgemeenschap'. Vanuit 20 basisprincipes wordt daar richting en vorm aangegeven. Zo ontstaat er een school waar kinderen zonder onderscheid naar geloof, ras, politiek, overtuiging, begaafdheid bijeen zijn gebracht. Waar tegenstellingen en verschillen op een vruchtbare spanning worden gehouden, waar kinderen verschillen leren zien, onderzoeken en er verantwoord mee leren omgaan, zonder deze te verdoezelen of te verscherpen. Waar zorg naar alle kinderen uitgaat. Waar kinderen leren omgaan met hun mogelijkheden en hun onmogelijkheden en zich kunnen ontwikkelen tot harmonieuze, vrije mensen.

Van leerschool tot leefschool
In de Jenaplan-gedachte staat de opvoeding centraal. Onderwijs is een dienst aan de opvoeding van kinderen en niet een doel op zich. Het 'leren' staat in dienst van het leven. Kennis is hier ook belangrijk, maar hier wordt kennis verworven waar het leven om vraagt. Zo wordt de school van 'leer'school tot 'leef'school.

Nederlandse Jenaplanvereniging en de moderne Jenaplanschool
Kristalla is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). De NJPV is de scholenbond van alle erkende Jenaplanscholen in Nederland. Daarnaast is Kristalla één van de scholen die meedenkt over de invulling van de Moderne Jenaplanschool (MJPS). Eigentijds Jenaplanonderwijs dat op de toekomst gericht is. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de school gevestigd in het Kindcentrum Emmerhout in Emmen.