Schoolbestuur

Tot 2016 viel Kristalla onder de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe (SKOD). Sinds 1 januari is deze stichting gefuseerd met de stichting Fidarda en draagt het de naam Primenius. Naast Kristalla zijn 31 andere scholen onderdeel van deze stiching.