Schoolbestuur

Tot 2016 viel rk/pc jenaplanbasisschool Kristalla onder de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe (SKOD). Sinds 1 januari is deze stichting gefuseerd met de stichting Fidarda en draagt het de naam Stichting Primenius. Naast Kristalla zijn 34 andere scholen onderdeel van deze stichting.