De School Advies Commissie (SAC)

De SAC (School Advies Commissie) is een commissie vanuit de ouders die meedenkt over o.a. het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. De SAC geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur over deze thema’s, eventuele knelpunten of belangrijke vragen van ouders. Een belangrijk speerpunt van de SAC is dat de school en ouders dicht bij elkaar blijven.