Leerplicht & verlofregeling

Verlof, buiten de reguliere vakanties om, moet bij de directeur worden aangevraagd. Hierbij verwijs ik u naar de informatie m.b.t. leerplicht op de website van de stichting.