Leren met de iPad

Op jenaplanschool Kristalla wordt er gewerkt met iPads. De iPads worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs. Het is duidelijk geen doel om te leren werken met een iPad, maar puur een hulpmiddel om verder te komen. Ons onderwijs is er zo op ingericht dat we alle kinderen gepersonaliseerd onderwijs kunnen bieden. De iPad biedt daarbij goede ondersteuning in de vorm van het gebruik van bewust gekozen programma's, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.

Tijdens een schooldag wordt er zeker niet de hele dag met de iPad gewerkt. Er zijn genoeg activiteiten en momenten, waar kinderen op een andere manier worden uitgedaagd. Dit doen ze bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie, kunstzinnige vormingslessen, het werken met concreet materiaal bij het rekenonderwijs en uiteraard schrijven de kinderen ook nog regelmatig.  

We zijn sinds het schooljaar 2015-2016 begonnen met het werken met een iPad. Tot nu toe wordt dit door kinderen, ouders en stamgroepleiders als zeer prettig ervaren. We blijven kritisch kijken naar de manier waarop de iPad gebruikt wordt binnen ons jenaplanonderwijs.

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl