Onze kwaliteiten

Onze kwaliteiten delen we graag met u. We geven u graag informatie over Passend Onderwijs, ICT en iPadonderwijs, ons samenwerkingsverband en Scholen op de kaart

Op onze school staat welbevinden en betrokkenheid centraal. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en betrokken zijn bij het onderwijs dat ze genieten. Door in te zetten op vertrouwen en een veilige leeromgeving zien we dat het eigenaarschap en werken aan eigen leerdoelen steeds meer onderdeel wordt van het leerproces van de kinderen. Middels de inzet van moderne divices ter ondersteuing van het onderwijs werken kinderen steeds meer op eigen niveau. Niet vanuit de boeken, maar vanuit de kerndoelen en leerlijnen.