Agenda

Juni 2021

3

Oudpapier

16

Schoolkamp

Juli 2021

1

Oudpapier

6

Afscheid groep 8

7

Uitzwaaien groep 8

8

Wennen groep 8

8

Laatste schooldag

12

Zomervakantie

Oktober 2021

16

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober

December 2021

25

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari

Februari 2022

19

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari

April 2022

15

Goede Vrijdag

18

Paasmaandag

25

Meivakantie 25 april t/m 8 mei

Mei 2022

26

Hemelvaartsvakantie 26 en 27 mei

Juni 2022

6

Pinkstermaandag

Juli 2022

16

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus